Dametøj online

Der findes utallige hjemmesider hvorpå man nemt kan shoppe tøj ved bare at skrive tøj på nettet kvinder. Mange online shops kører med store rabatter i sær hvis man tilmelder sig hjemmesidens nyhedsbrev, hvor der ofte er store besparelse i form af velkomstrabatkoder. De fleste kvinder går i de fysiske butikker for at tjekke udvalgt og prøve tøjet på.Så googler de mærket og ser at der er penge at spare på netop det valgte mærke og så kan de i stedet købe online. Det er ærgligt for butikkerne da de selvfølgelig mister omsætning og bruger tid på at vejlede kunder til rette størrelse og smag. Men online shopping er kommet for at blive og kurer stiger voldsomt på online handel. Desværre findes der også webshops som er falske, hvor kunder tror de har købt en masse tøj og sparet penge, men varen bliver aldrig afsendt og kunden står nu og mangler den købte varer. Derfor er det altid en god ide at tjekke webhoppen på trustpilot inden man handler der. Der findes også webshops hvor man får varen men at den slet ikke ser ud som på de mange modelfotos. Nogle er med ekstremt dårlig kvalitet og farven matcher slet ikke det som er vist på billedet. Der er også den anke at hvis tøjet ikke passer når det kommer frem så skal det sendes retur igen til webhoppen. Det kan være en langsommelig proces da det ikke er alle webshops der tilbyder gratis retur fragt. Så ender det med at koste 60 kroner for at sende pakken retur.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.